Khuyến mãi đặt mua FPT Play BOX tháng 6/2021

Chương trình khuyến mãi đặt mua FPT Play BOX+ và FPT Play BOX S tháng 06/2021 chính hãng FPT Telecom.

Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của FPT ?