Lắp mạng Internet FPT tháng 06/2021 – Tặng đến 4 tháng cước sử dụng

Khuyến mãi Lắp mạng Internet FPT tháng 06/2021 – Tặng đến 4 tháng cước sử dụng.